BPO STAP VOOR STAP

Om te beoordelen of een organisatie geschikt en klaar is voor BPO voeren we eerst een audit uit. Een audit geeft tevens inzicht in de verbetermogelijkheden van het proces en de te realiseren kostenbesparingen en resultaatgaranties. Als op basis van de audit tot uitbesteding wordt besloten, wordt er een gezamenlijk projectteam samengesteld, een beleid geformuleerd en een implementatieplan gemaakt. Na implementatie en testen starten we doorgaans met een pilot. Alle afspraken, taken en verantwoordelijkheden worden gedetailleerd vastgelegd in een Service Level Agreement. Vervolgens wordt het beleid effici├źnt, professioneel en nauwgezet uitgevoerd.

Gedurende de uitvoering van het proces ontvangt u managementrapportages aan de hand waarvan kan worden bijgestuurd. Daarbij kunt u 24/7 online onze verrichtingen volgen. Het samen te stellen team - dat opereert uit uw naam - bestaat in alle gevallen uit ervaren professionals die rekening houden met de menselijke kant van de zaak. Dit hebben we vastgelegd in de 4C-code.

X-PACT beschikt kortom over de expertise, systemen en mensen om processen goedkoper, sneller en met resultaat- en continuïteitsgaranties uit te voeren.