Business process outsourcing debiteurenbeheer

MINDER KOSTEN, MEER GRIP

X-PACT neemt organisaties de zorg voor facturatie-, debiteurenbeheer- en huurincassoprocessen (deels) uit handen. Efficiënt, professioneel en nauwgezet. Dit betekent gegarandeerd lagere kosten, sneller geld op de bank en hogere inningsresultaten. X-PACT regelt alles wat nodig is om Business Proces Outsourcing op een beheersbare manier mogelijk te maken: procesanalyse, inrichting van de regiefunctie in uw organisatie, overdracht van uitvoerende taken, automatisering, printen, verzenden, e-mail, financiële administratie, klantcontact, huisbezoeken, minnelijke incasso, juridische incasso, klachtenafhandeling en management rapportages. Alles gepland en uitgevoerd volgens beproefde draaiboeken, maar met oog voor draagvlak en personele consequenties.

Outsourcing op de X-PACT manier betekent de zekerheid van direct lagere uitvoeringskosten, gegarandeerd betere inningsresultaten en liquiditeit. Het betekent ook meer grip op uw proces, flexibiliteit, schaalbaarheid, continuïteit en best-in-class uitvoering.

Facts & Figures X-PACT