Read my lips

EXACTE VOORDELEN

BPO betekent gegarandeerd lagere kosten, sneller geld op de bank en hogere inningsresultaten. De kostenbesparing betreft personeelskosten, kosten voor werkplekken, ICT-kosten (investering hardware en software, onderhoud, opleiding, personeel) portokosten, telefoonkosten, afschrijvingskosten op debiteuren en rentekosten. Deze kostenvoordelen zijn gestoeld op de volgende principes:

  • Hoge volumes
  • Lage uurtarieven
  • Hoge productiviteit medewerkers en sterke sturing op KPI's en resultaten
  • Sterk geautomatiseerde workflows en digitalisering
  • Optimale en flexibele inzet van middelen
  • Scherpe contracten met derden

BPO betekent een aanzienlijke verbetering van de liquiditeit, werkkapitaal en solvabiliteit en levert een essentiële bijdrage aan de financiële positie van een bedrijf. Ook bij het verstrekken van bankkredieten speelt de debiteurenpositie een steeds belangrijkere rol. BPO zorgt daarnaast voor flexibiliteit en continuïteit. Dus geen onderbezetting meer bij ziekte, vakantie, reorganisaties, overnames en centralisatie. Bovendien zorgt BPO voor een verbetering van het klachtenmanagement.

X-PACT heeft een duidelijke visie op het huidige en toekomstige betalingsverkeer en de veranderingen die ons te wachten staan. Wilt u daarover praten maak dan eens een afspraak.